Abantu abadala batsalela ibhulukhwe kunye neDitter